Beredskapsbrandmännen är en bärande del i svensk beredskap

Tisdag den 6 september är det Brandman på jobbet-dagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma det viktiga yrket och stärka intresset för att arbeta i räddningstjänsten. Det behövs eftersom bristen på beredskapsbrandmän är utbredd i hela landet. Arbetsgivare i kommuner behöver i högre utsträckning möjliggöra för sina anställda att även ta en anställning som beredskapsbrandmän genom så kallade kombinationsanställningar, och därmed bidra till att stärka både samhällets och Sveriges beredskap.

Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer. Enligt siffror från MSB var 10 932 av de 15 879 anställda inom räddningstjänsten beredskapsbrandmän, även kallade deltidsbrandmän, år 2021. Beredskapsbrandmän har en oerhört viktig funktion i samhället och utgör en grundbult i svensk räddningstjänst. Deras uppdrag består av mer än att släcka bränder, de åker exempelvis också ut vid trafikolyckor och ger förstahjälpen-insatser.

Sverige behöver fler beredskapsbrandmän. Räddningstjänsterna har på flera håll runt om i landet svårt att behålla och rekrytera personal, inte minst på glesbygden. Anställningen som beredskapsbrandman är lite speciell. Man har vanligtvis en huvudanställning hos en annan arbetsgivare eller är egen företagare. Därutöver har man beredskap exempelvis en vecka i månaden, och när ett larm kommer måste man med kort varsel inställa sig på brandstationen, vilket kräver att man har sin huvudanställning och/eller bor nära stationen. När det numer inte är lika självklart att jobba och bo på samma ort minskar tyvärr rekryteringsunderlaget.

Kommuner behöver uppmuntra de medarbetare som vill att arbeta som beredskapsbrandmän

Fler arbetsgivare behöver möjliggöra för sina medarbetare att också tar en anställning som brandman. Jag kan förstå att det ibland kan vara knepigt för arbetsgivarna att ha personal som omedelbart behöver lägga ner arbetet för att åka på ett larm. Samtidigt går det många gånger att hantera med viss planering och det borde rimligtvis utgöra ett stort värde att ha medarbetare som har kompetens att hantera akuta situationer och olyckor.

I rollen som arbetsgivare har kommuner också en särskilt viktig roll i att uppmuntra och möjliggöra för sina medarbetare att också ta en anställning som brandman. Oavsett om räddningstjänsten är organiserad i förvaltningsform eller som ett räddningstjänstförbund är räddningstjänstberedskap ett kommunalt ansvar.

På tisdag den 6 september är det dags för den årliga Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ från Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor. Som arbetsgivare har man en viktig uppgift i att sprida information om vad det innebär att vara en deltidsbrandman, bilden av vem som kan vara brandman, vilka fördelar som finns och att uppmuntra de medarbetare som vill engagera sig.

Brandman på jobbet-dagen, Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor

Utveckla dialogen mellan räddningstjänsterna och huvudarbetsgivarna

MSB jobbar nu, i samarbete med SKR, Sobona och de fackliga organisationerna, med en strategisk femårsplan för fortsatt arbete med att rekrytera beredskapsbrandmän. MSB har genomfört en målgruppsanalys för att bättre kunna stötta kommunal räddningstjänst. En intressant erfarenhet är att huvudarbetsgivarna efterfrågar mer kontakt med den kommunala räddningstjänstorganisationen.

Jag tror att det är oerhört viktigt att utveckla dialogen mellan räddningstjänsterna och huvudarbetsgivarna, såväl privata, statliga och kommunala som befintliga och potentiella. I en orolig tid där vi upplever ett krig i Europa med ökad migration, och ett klimat som ger allt torrare somrar med ökad risk för skogsbränder och skyfall, behöver beredskapen vara stark. Beredskapsbrandmännen är en bärande och oersättlig del i den beredskapen, de utgör den första linjen.

Du som är arbetsgivare, kommunalt eller i näringslivet, ta chansen att stärka samhällets beredskap. Kommunerna kan uppmuntra till fler kombinationsanställningar, det vill säga där kommunalt anställda också har anställning som brandman. Gör det möjligt för dina medarbetare att även ta en anställning som beredskapsbrandmän. Det tjänar du, dina medarbetare och hela Sverige på.

Vad innebär det att vara arbetsgivare till en deltidsbrandman

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen