Publicerad 8 april 2022

Nya regler för detaljplaner

Förtydligande från Boverket och Lantmäteriet.

Frågor och svar, nya relger för detaljplan

SKR har tillsammans med ett antal kommuner efterfrågat förtydliganden från Boverket och Lantmäteriet kring de nya regler som trädde i kraft vid årsskiftet för detaljplaner och planbeskrivning. Som ett stöd i kommunernas omställningsarbete publicerar vi svaren på vår webbplats.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.