Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur påverkar GDPR utlämnande av allmän handling?

Offentlighetsprincipen och kravet att allmänna handlingar ska utlämnas på begäran, i de delar som inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter, har alltid företräde framför GDPR. Normal sekretessprövning ska göras. Att handlingar är publicerade på en kommuns webbplats påverkar inte allmänhetens rätt att begära ut samma handlingar med stöd av offentlighetsprincipen.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.