Publicerad 11 oktober 2021

Digitala detaljplaner – stöd för upphandling

Ny skrift om stöd vid upphandling av digitala detaljplaner.

Digitala detaljplaner – stöd för upphandling, SKR:s webbutik

Syftet är att ge ett stöd till kommuner vid upphandling av system och konsult för framtagande och tillgängliggörande av detaljplaner och detaljplaneinformation. Rekommendationerna i upphandlingsstödet bygger på de nya kraven i Boverkets föreskrift för detaljplan, Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan, samt på intervjuer kring omställning till digitala detaljplaner som genomförts med fyra kommuner.

Skriften är framtaget på uppdrag av Lantmäteriet, med stöd av Boverket, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset