Publicerad 18 oktober 2021

Digitala detaljplaner, stöd för upphandling

Rapporten ger stöd till kommuner vid upphandling av system och konsult för framtagande och tillgängliggörande av detaljplaner och detaljplaneinformation. Rekommendationerna i upphandlingsstödet bygger på de nya kraven i Boverkets föreskrift för detaljplan, Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan, samt på intervjuer kring omställning till digitala detaljplaner som genomförts med fyra kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.