Publicerad 18 mars 2021

Så får Sverige en effektiv dricksvattenkontroll

Sverige har ett bra dricksvatten. För att säkra vattenkvaliteten i
framtiden behöver dricksvattenkontrollen bli bättre. SKR har ringat in sex åtgärder för att kontrollen ska bli effektivare och ge bättre resultat.

SKR har i dricksvattenutredningen lämnat in förslag på hur dricksvattenkontrollen kan förbättras. Staten behöver i samarbete med kommunerna ta fram tydliga mål och kommunernas dricksvattenkontroll behöver tydligare vägledning

Sex punkter för att förbättra dricksvattenkontrollen

  • Tydliga mål och aktiviteter.
  • Kontrollansvaret måste tydliggöras.
  • Myndigheternas resurser ska användas effektivt
  • Kunskapsunderlaget om hur dricksvattenkontrollen fungerar måste öka
  • Bättre kompetensförsörjning och ökad status på dricksvattenkontrollen
  • Riskbedömningar från staten måste samordnas och få nationell spridning.

Läs hela SKR:s förslag (PDF) Pdf, 17 kB.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR