Publicerad 24 februari 2021

Nya vägledningar om LOU och verksamhetslokaler

Två nya vägledningar, Hyresvärdsupphandling och Byggentreprenad på annans fastighet, är framtagna i syfte att ge stöd i upphandlingsarbetet.

Kommuner och regioner har löpande behov av att hyra in externt ägda verksamhetslokaler. I vägledningen Gäller LOU vid hyra av lokal? (2019) gavs en övergripande information om på vilket sätt kommuner och regioner behöver beakta lagen om offentlig upphandling (2016:1145) vid anskaffning och anpassning av verksamhetslokaler.

Dessa två vägledningar syftar till att fungera som ett stöd innan, under och efter, antingen hyresvärdsupphandling eller upphandling av byggentreprenad på annans fastighet.

Hyresvärdsupphandling

Byggentreprenad på annans fastighet

Arbetet med de två vägledningarna är finansierat av Fastighetsrådet, det vill säga FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor, och FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset