Publicerad 28 oktober 2022

Vistelseförbud för barn

Promemorian hanterar frågan att förhindra att barn far illa på grund av sin närvaro på vissa platser och i vissa miljöer. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens bedömning.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.