Publicerad 23 september 2022

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Betänkandet/rapporten tar i huvudsak upp frågan om ökad tillgänglighet till vård. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom förslaget att utöka vårdgarantin inom specialiserad vård, men avvisar utredningens förslag om utökad uppföljning inom primärvård då det krävs mer grundläggande arbete kring konsekvenserna.

Ladda ner remissyttrande(PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.