Publicerad 15 oktober 2021

VAB för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41

SKR noterar att det idag saknas en grund för rätt till ersättning med tillhörande ledighetsrätt kopplat till situationer där föräldrar till barn med en sjukdom eller funktionsnedsättning behöver närvara i förskola, skola mm. i samband med att personal introduceras i barnets behov. Eftersom föräldrars närvaro ofta är önskvärd i
dessa situationer, inte minst som stöd till barnet och/eller personalen, ställer sig SKR positiva till utredningens förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.