Publicerad 1 april 2021

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig tveksamt till förslaget i promemorian då det innebär ett selektivt gynnande av viss förnybar energi, där negativa konsekvenser för energisystem och effektsituation i stort inte har analyserats eller begränsats.
  • Ett eventuellt utökat stöd bör villkoras till att installationen inte ska försämra effektsituationen i området, exempelvis genom att ersätta fjärrvärme så att eleffektbehovet ökar vintertid och underlaget för kraftvärme minskar samt att kostnader för att förstärka elnätet inte i huvudsak läggs på övriga kunder i elnätskollektivet.
Ladda ner [Typ av handling] (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.