Publicerad 17 december 2021

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem. Beredningens förslag är att SKR avvisar utredningens förslag om att utse specifik samrådsmyndighet för hantering av särskild säkerhetsskyddsbedömning och föreslår ytterligare ändringar i säkerhetsskyddslagen samt påpekar nödvändigheten att kommuner och regioner inbjuds delta i ytterligare utredningar i ämnet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR