Publicerad 22 januari 2016

Skydd för vissa i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention (SOU 2015:74)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.