Publicerad 25 maj 2022

Skrivelse till skolministern om distansunderundervisning som särskilt stöd

Skrivelse till utbildningsdepartementet om konsekvenserna av den nya regleringen om distansundervisning som särskilt stöd. I dagsläget får inga elever tillgång till distansundervisning som särskilt stöd trots att de har behov av det. Regelverket utgör ett hinder och behöver därför förändras. Utbildningsberedningen har berett skrivelse till skolministern om behovet av att ändra regelverket och även peka på möjliga lösningar i rådande läge. 

Ladda ner skrivelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.