Publicerad 20 december 2016

Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:00)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR