Publicerad 23 maj 2022

Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

Styrelsen föreslås besluta att rekommendera regioner att erbjuda vaccination mot mässling kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt mässlingsskydd. Rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och asylsökande.

Ladda ner SKR:s rekommendation (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.