Publicerad 15 oktober 2021

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare U2021/03373

Sveriges Kommuner och Regioner välkomnar, i likhet med tidigare remissvar, intentionen och ambitionen att hitta en tydlig och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR