Publicerad 8 februari 2016

Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR