Publicerad 11 mars 2022

Parkering av elsparkcyklar

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om parkering av elsparkcyklar.

Ladda ner remissvar (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR