Publicerad 28 januari 2022

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om sammanhållen, jämlik och säker vård 2022

Ingress

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR