Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 20 november 2020 beslutat att godkänna förslaget till överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 för 2021, samt att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.

Ladda ned överenskommelsen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.