Publicerad 30 januari 2023

Överenskommelse – En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2023

En omfattande satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa har pågått sedan 2015. Totalt har 8,5 miljarder kronor betalats ut under perioden 2015–2022. Inom ramen för överenskommelserna har ett betydande utvecklingsarbete bedrivits på lokal, regional och nationell nivå. Systematiska uppföljningar visar på en positiv utveckling inom en rad olika områden sedan satsningen påbörjades. Samtidigt kvarstår flera förbättringsområden. Omotiverade skillnader i vård och behandling behöver minska, vården efter förlossning behöver stärkas och nya arbetssätt behöver utvecklas för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa behöver ses ur ett bredare livscykelperspektiv, där hälso- och sjukvården behöver bli mer tillgänglig för flickor och kvinnor samt i ökad utsträckning anpassas till varierande förutsättningar och behov.

Ladda ner överenskommelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.