Publicerad 1 december 2021

Nationell återhämtningsplan, inom ramen för EU:s stödpaket NGEU

Next Generation EU (NGEU) är EU:s stödpaket för återhämtning efter pandemins framfart i Europa, jämte förslaget till långtidsbudget. Det är en tillfällig insats som omfattar 750 miljarder euro, 390 miljarder är bidrag och 360 ska betalas ut som lån. Ingen medfinansiering krävs. Fördelning av medel från återhämtningsinsatsen mellan EU:s medlemsstater baseras på ländernas population, BNP per capita och arbetslöshetstakt. Medlemsstaterna får ansöka om pengar via en nationell återhämtnings- och resiliensplan, och det rör sig inte om garanterade pengar, det finns ett maxbelopp som varje medlemsstat kan söka. Sveriges maximala belopp för bidragsdelen är cirka 40 miljarder kronor.

Ladda ner skrivelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR