Publicerad 7 augusti 2017

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR