Publicerad 1 april 2021

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) välkomnar att regeringen gör en översyn av regelverket om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. SKR efterfrågar dock en analys av om de föreslagna ändringarna är ändamålsenliga utifrån syftet att underlätta för den aktuella målgruppen att beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.
  • SKR bedömer att det, även med beaktande av förslagen, kan utgöra en stor utmaning för många individer att hitta en sådan anställning som enligt
    Migrationsverkets tolkning krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd.
  • SKR anser att regeringen måste klargöra hur diskrepansen mellan kraven för ekonomiskt bistånd respektive kraven för permanent uppehållstillstånd ska hanteras av landets kommuner.
  • Förslagen får enligt SKR konsekvenser i form av ökade kostnader för
    ekonomiskt bistånd och andra insatser som kommunerna ska få ersättning för.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.