Publicerad 4 juli 2017

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR