Publicerad 14 december 2018

Kamerabevakning i brottsbekämpning - ett enklare förfarande (SOU 2018:62)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR