Publicerad 21 februari 2018

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)-del 1

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR