Publicerad 22 februari 2022

Hemställan om revidering av överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR