Publicerad 22 februari 2022

Hemställan om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR