Publicerad 18 april 2021

Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott

SKR är väl medvetet om att det finns problem med dagens system med dels riksidrottsgymnasier och dels nationellt godkända idrottsutbildningar. Förbundet anser dock inte att de är så omfattande att det motiverar att det görs så omfattande förändringar som föreslås promemorian.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.