Publicerad 25 april 2022

Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att samla ansvaret för behandling för personer med skadligt bruk och beroende hos en huvudman. Förslaget är att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende, vilket då innebär en perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med målgruppen.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR