Publicerad 21 juni 2021

Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

I departementspromemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande program från Utbildningsdepartementet föreslås att det i skollagen införs en möjlighet att införa försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande program

Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker förslagen men samtidigt visar på de konsekvenser som förslagen kan få för huvudmännen och utbildningssystemet i stort

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.