Publicerad 16 september 2016

Förslag till ansvarsfördelnings-förordningen (ESR) om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växhusgasutsläpp 2021–2030

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.