Publicerad 23 april 2018

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR