Publicerad 10 juni 2022

EU-samråd: Internationella gods- och persontransporter – ökad andel järnvägstrafik

Samrådet tar i huvudsak upp att frågan om att öka andelen järnvägstransporter kräver bättre tillgång till järnvägsinfrastruktur, särskilt för internationell godstrafik. I initiativet föreslås åtgärder för att bättre förvalta, samordna och därmed öka järnvägens kapacitet.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.