Publicerad 14 oktober 2022

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) 197

Den 3 maj 2022 publicerade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om ett europeiskt hälsodataområde. Det handlar övergripande om att möjliggöra en förbättrad och bredare användning av hälsodata såväl inom hälso- och sjukvården
(primäranvändning) som för forskning, innovation och beslutsfattande
(sekundäranvändning). Förslaget avser även att bidra till en verklig inre marknad för digitala hälso- och sjukvårdsprodukter och -tjänster genom att harmonisera reglerna och på så sätt öka effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen.

Ladda ner yttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.