Publicerad 18 september 2018

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för fonder

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR