Publicerad 22 april 2022

Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om det behövs åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag avseende ändringen i diskrimineringslagen angående offentlig verksamhet men avstyrker utredningens förslag avseende förstärkning av skyddet när det saknas enskild skadelidande samt avstyrker förslaget avseende utvidgat skydd mot trakasserier och hot mot arbetstagare från tredje man.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR