Publicerad 10 mars 2023

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:5)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågorna om skyddsrum och skyddade utrymmen, utrymning och inkvartering, samt en statlig beredskapsorganisation för räddningstjänst. Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag om en statlig beredskapsorganisation för räddningstjänst, samt att kommunerna även behöver tillföras fler civilpliktiga för att kunna lösa uppgifterna utrymning och inkvartering.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.