Publicerad 20 maj 2022

Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker förslaget om etableringsstopp.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR