Publicerad 28 januari 2022

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Promemorian tar i huvudsak upp lagförslaget om en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta klimatet vid samtliga offentliga upphandlingar.

Ladda ner yttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR