Publicerad 18 april 2021

En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30

SKR tillstyrker slutbetänkandets förslag om förändrade turordningsregler men anser att begränsningen av antal arbetstagare som kan undantas från turordning bör regleras proportionellt i förhållande till arbetsgivarens storlek istället för ett fastslaget antal personer.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.