Publicerad 17 december 2021

En drönarstrategi 2.0 för EU för att främja hållbara och smarta transporter

Drönare ses som en framtida möjliggörare för framförallt varutransporter, men även för persontransporter. I detta sammanhang är det därför viktigt att redan nu skapa förutsättningar i samhället för nya tillämpningar och tjänster och för UAM (Urban Air Mobility). Kommissionen har för att skapa förutsättningar för Europa att vara ledande i utvecklingen kring drönare bjudit in till ett öppet samråd kring framtagandet av en Drönarstrategi 2.0.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.