Publicerad 7 oktober 2016

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.