Publicerad 20 maj 2022

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om en ny grund för vård enligt LVU och det föreslås att flyttningsförbudet tas bort och flyttas till socialtjänstlagen. Vidare föreslås att möjligheten att begära en hemtagningsutredning av barn som vårdas enligt LVU begränsas.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR