Publicerad 27 oktober 2023

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Utredningen tar i huvudsak upp frågan om avreglering av LOL och LOF även kallad nationella taxan, och konsekvenser av detta. Förbundet ställer sig bakom utredningens förslag att LOL och LOF med tillhörande förordningar upphävs, men avstyrker författningsförändringarna som föreslås avseende ökad tillsyn och regelverk liksom förändringar i LOU.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.