Publicerad 15 juni 2016

Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med utländsk bakgrund

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.