Publicerad 22 september 2023

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur tandvården arbetar med våldsutsatta patienter och tandvårdens förmåga till tidig upptäckt, kunskap, dokumentation och samverkan med andra aktörer. SKR ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.