Publicerad 26 maj 2023

Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap

Rapporten föreslår ett stort antal förändringar kring flygplatssystemet och föreslår en ökad statlig finansiering till de s.k. regionala flygplatserna som utses som beredskapsflygplats samt till de med trafikplikt och en upphandlad flygtrafik. Beredningens förslag är att förbundet yttrar sig kring förslagen i utredningen enligt yttrande.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.